active
EN DE FA

DEPREM DAYANIKLILIK ANALİZİ

AND Pastel, proje geliştirme aşamasından itibaren her süreçte (tasarım, malzeme kullanımı, inşai işler) düzenli şekilde kontrol ve gözlem sağlanarak, standart deprem yönetmeliklerine ek olarak uluslararası standartlar esas alınarak inşaa edilmiştir.

Aşağıda genel hatlarıyla belirtilen taşıyıcı sistemler, tasarımda kullanılan kaynaklar, malzeme özellikleri, zemin-temel analizleri ve teknik-mekanik tesisatlar incelendiğinde AND Pastel, standart teknik yönetmeliklerin üzerinde bir dayanıklılığa sahiptir.

  • Projedeki tüm blokların tasarımında en güncel yönetmelikler ve tasarım programları kullanılmış olup bunlara ek olarak "Amerikan yüksek yapı yönetmelikleri"ne göre modelleme yapılmıştır.
  • Proje kapsamında yerel zemin sınıfı Z1'dir. Bu sınıf, ilgili yönetmeliklerde geçen ve Kartal bölgesinin sağlam zeminini tanımlayan "Sağlam, sert kayalar" sınıfına karşılık gelmektedir.
  • Deprem durumunda en büyük risk zeminin sıvılaşma durumudur. Onaylı zemin etüdü raporunda projemiz için "Sahada herhangi bir sıvılaşma potansiyeli ve oturma riski yoktur." tespiti yapılmıştır.
  • Tüm bloklarda zemin etüdü raporuna uygun olacak biçimde yüksek tolerans ile tasarımı ve inşaatı yapılmış "radye temel" kullanılmıştır.
  • Projede yer alan tüm bloklar statik hesaplardan yola çıkarak kullanılan beton ve çelik sınıfı yönetmeliklerdeki tüm standartları sağlamaktadır. Beton sınıfı Mavi blokta C50, Turuncu ve Yeşil bloklarda C40 olarak kullanılmıştır. Çelik sınıfı ise B420C’dir.
  • AND Pastel’in tüm bloklarındaki düşey taşıyıcı sistemler (kolon ve perdeler) fazladan toleransa sahip uygun kesitler ile tasarlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca kolon elemanları zemin kotunun altında bodrum katlardaki rijit betonarme taşıyıcı perdeler ile temele bağlanmıştır.
  • Mekanik ve elektrik tesisatlar güncel ulusal ve uluslararası standartlara uygun tasarlanmıştır. Tüm ekipman ve tesisatlar deprem anındaki en önemli tehlikelerden biri olan yangın riskinini en aza indirecek ve mevcut tesisatların en az hasarı görmesini sağlayacak sismik izolatörlerle donatılmıştır.
  • Projede deprem sensörleri ve gaz kesme vanaları (selenoid vana) mevcuttur. Deprem sensörleri belirli bir şiddetin üzerindeki depremin olduğu anda zaman kaybetmeksizin doğal gaz tesisatından geçen gaz akışını kesmektedir.
  • Deprem sonrası oluşabilecek yangın anında devreye giren söndürme tesisatı, sprinkler sistemleri, her türlü basınçlandırma ve duman egzoz hava kanalları için sismik tedbirler alınmıştır.
  • Projede kullanılan asansörler deprem anında sensörler vasıtasıyla depremi algılayıp; hareket halinde ise en yakın kata giderek kapılarını açıp beklemeye geçecek şekilde tasarlanmıştır.

BİLGİ TALEP FORMU

Formu doldurun, sizi arayalim.
Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.
Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini info@andgayrimenkul.com.tr e-posta adresinden veya 0850 393 40 00 numaralı çağrı merkezinden iletebilir ve üyeliğini iptal edebilir.